Meteen naar de inhoud

Wat doen wij?

Ons doel

Wij willen ervoor zorgen dat de leerlingen binnen het PO het sporten leuk vinden, hun bewegingsvaardigheden verbeteren en daar waar we kunnen de gezondheid van de leerlingen bevorderd.

Hoe doen we dat?
Wij werken niet met een cijfer voor het bewegingsonderwijs maar met een positief rapport dat aangeeft wat een leerling allemaal wel kan! Wij gaan vooral in op de intrinsieke motivatie van de leerlingen, wij leren de leerlingen zichzelf (digitaal) te beoordelen en kritisch te kijken naar zichzelf.

Beweegdoelen

Wij werken met verschillende beweegdoelen, deze beweegdoelen zijn weer onderverdeeld in verschillende leerlijnen.

Hieronder zijn de verschillende beweegdoelen opgesomd;

Niveau bepalen

De kinderen mogen d.m.v. een mediakaart hun eigen niveau bepalen. De mediakaarten zijn opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. De leerlingen beginnen eerst bij het ‘makkelijkere’ niveau en kunnen zich door middel van de mediakaart uitdagen door een niveau hoger te proberen. Als zij een bepaald niveau van de mediakaart behaald hebben mogen zij dit zelfstandig invoeren op de laptop, waardoor hun niveau gelijk digitaal in het leerlingvolgsysteem geregistreerd is. Met dit systeem krijgen de leerlingen geen cijfer voor het bewegingsonderwijs maar krijgen zij een rapport dat aangeeft wat zij allemaal wel kunnen.